Agriculture and everything for it 2011 Dobrich

International specialized exhibition „Agriculture and everything for it“ for it’s 14 years has become a symbol for modern agriculture and attracting Center for agribusinesses and producers around the world. Agriculture specialized exhibition and everything about it is unique in the eastern part of the country and is the second largest in Bulgaria. Countries that have annual exhibitors: Bulgaria, Austria, Belarus, Germany, Denmark, Israel, Spain, Italy, China, Korea, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Serbia and Montenegro, Turkey, Finland, Netherlands, Czech Republic, Sweden and Japan.

Being one of the leading producer companies in Bulgaria BMD Company presented it’s products developed for agricultural sector. Stand of BMD attracted attention of many visitors. Participation in the exhibition is a good chance for our company to present our solutions at the market, to find new partners and to study achievements of the other companies.
We would like to express our gratitude to the organizers of Dobrich fair and the Chambers of Commerce Bulgarian and Romanian for cross border cooperation for this opportunity and hope to achieve positive results from our participation in the exhibition.

Mеждународното специализирано изложение „Селското стопанство и всичко за него“ вече 14-та година се превърна в символ на модерно селско стопанство и атрактивен център за аграрния бизнес и производителите в света.

Специализираната изложба е единствена по рода си в източната част на страната и е втора по мащаб в България. Страни, ежегодни участници са България, Австрия, Беларус, Германия, Дания, Израел, Испания, Италия, Китай, Корея, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия и Монтенегро, Турция, Финландия, Холандия, Чехия, Швеция и Япония.

Като една от водещите фирми производител в България, фирма БМД представи продукти, разработени за селскостопанския сектор. Щандът ни привлече вниманието на много посетители. Участие в изложбата е добър шанс за нашата компания да представим нашите решения на пазара, да намерим нови партньори и да се изучаваме постиженията на другите фирми.
Бихме искали да изразим нашата благодарност към организаторите на Добрички панаир и на Търговско-промишлените палати на българските и румънските камари за транс-гранично сътрудничество, за тази възможност и се надяваме да постигнем положителни резултати от участието ни в изложението.

Advertisements


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s